Hołka (holllka) wrote,
Hołka
holllka

Don't Push the Red Button

Ze specjalną dedykacją dla wszystkich studentów, którzy w tym szczególnym, przedsesyjnym czasie, podobnie jak ja robią wszystko, byleby tylko nie zabierać się do roboty i do nauki:

Tags: dyrdymały
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author