Hołka (holllka) wrote,
Hołka
holllka

Dziś obchodziliśmy...

...Święto Niepodległości Marcina

Święto Niepodległości Marcina

A tak bardziej na serio: przyznaję, nie jestem patriotką, a Święto Niepodległości traktuję przede wszystkim jako dzień wolny od pracy. Mimo to jestem wdzięczna wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tego, że mogę teraz bez obaw mówić i pisać po polsku. Wiem, że to mało, i że brzmi to błaho. Ale jednak DZIĘKUJĘ!
Tags: drobna prywata
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author